Obiektywne badania słuchu

Opublikowano:

Badania obiektywne słuchu - w tym wysokospecjalistyczne badanie tzw. speech ABR ( cABRs, cABR, ABRs). Badanie BERA z wykorzystaniem bodźca werbalnego, pozwala obiektywnie ocenić neuronowe kodowanie dżwięków mowy w zakresie spółgówek i samogłosek.Ma to znaczenie np. u małych dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dzieci zaopatrzonych w aparaty słuchowe i implantowanych - już od 1 roku zycia. Badanie jest także wskazane w przypadku braku postępów w rozwoju mowy. 

Słuchowa odpowiedź pnia mózgu na mowę zapewnia dostęp do podkorowych mechanizmów przetwarzania słuchowego i może być wykorzystywana jako biologiczny marker wadliwego kodowania dźwięków związanego z zaburzeniami uczenia się i przetwarzania słuchowego(....).

Johnson, Krista L.; Nicol, Trent G.; Kraus, Nina Brain Stem Response to Speech: A Biological Marker of Auditory Processing, Ear and Hearing: October 2005 - Volume 26 - Issue 5 - p 424-434 doi: 10.1097/01.aud.0000179687.71662.6e

Badanie cABR, może stanowić obiektywną i wysoce wiarygodną ocenę postępów w percepcji mowy, np. po odbytym treningu słuchowym

Anderson S, Kraus N. Sensory-cognitive interaction in the neural encoding of speech in noise: a review. J Am Acad Audiol. 2010;21(9):575-585. doi:10.3766/jaaa.21.9.3

Anderson S, Kraus N. Objective Neural Indices of Speech-in-Noise Perception. Trends in Amplification. 2010;14(2):73-83. doi:10.1177/1084713810380227

 

Wywołany mową ABR można wykorzystać do oceny określonych miar funkcji pnia mózgu, które można wykorzystać do scharakteryzowania neuronowego kodowania dźwięków mowy do zastosowań klinicznych i badawczych. Dwie miary w ABR wywołanej mową, (..) dostarczają informacji dotyczących kodowania ścieżki słuchowej - części spółgłoskowej i samogłoskowej bodźca (…).

Wiedza na temat przetwarzania dźwięków mowy z pnia mózgu może być zastosowana w zrozumieniu wpływu obwodowego ubytku słuchu na przetwarzanie dźwięków mowy, u dzieci z trudnościami w nauce, dzieci z deficytami przetwarzania słuchowego, użytkowników aparatów słuchowych, użytkowników implantów ślimakowych, oceny plastyczności słuchu, presbyacusis lub neuropatii słuchowej.

Sujeet Kumar Sinha i Vijayalakshmi Basavaraj Speech Evoked Auditory Brainstem Responses: A New Tool to Study Brainstem Encoding of Speech Sounds, Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Oct; 62(4): 395–399. Published online 2011 Jan 11. doi: 10.1007/s12070-010-0100-y