Cennik

 Dbajmy o siebie wzajemnie, bo zdrowie jest najcenniejsze:) Osoby z infekcją ( katar, gorączka) nie będą przyjmowane ( dotyczy dzieci, rodziców dzieci, pacjentów dorosłych)!  

UWAGA ! Od 01.01.2024 zmiana cennika.

CENNIK:

Wizyta diagnostyczna w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego, nadwrażliwości słuchowej: badania słuchu, testy behawioralne, ocena równowagi, badanie nadwrażliwości słuchowej, plan terapii-  1000 zł - czas ok. 3  godz.

Jeżeli pacjent zgłosił się na wizytę, jednak z powodu przeszkody leżącej po stronie pacjenta diagnostyka nie może być kontynuowana np. z powodu chorych uszu, choroby dziecka, korka woskowinowego - pacjent ponosi odpłatność w wysokości 50 % kosztu wizyty. 

Wizyta kontrolna ( wizyta po odbytej wcześniej wizycie diagnostycznej), monitorowanie postępów terapeutycznych, kontrola dla użytkowników FM, po terapii SSP -  700 zł -  ok. 90 - 120  min.

Wizyta kontrolna po okresie dłuższym niż  12 mcy od  diagnozy – 1000 zł – czas ok. 3 godz.

Pakiet badań przed terapią SSP osoba dorosła + konsultacja  880 zł - ok.  2 godz.

Przedłużenie wizyty diagnostycznej lub kontrolnej powyżej  przewidywanego czasu wizyty  30 min- 150 zł,  za każde kolejne 30 min. - 150 zł 

 

BADANIA SŁUCHU:

 

SYSTEMY WSPOMAGAJACE SŁYSZENIE  FM:

ROGER FOCUS II + ROGER ON - 14 000 ZŁ

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE DLA KLASY - oferta ustalana indywidualnie

Baterie 312 - 3 zł / 1 szt.

BADANIE OBIEKTYWNE, którego nie udało się przeprowadzić w gabinecie- 50 % pełnej ceny badania.

KONSULTACJA ON LINE ( platforma Zoom)  / NA ŻYWO / TELEFONICZNA

Konsultacja on line – 170 zł/ 30 min. (platforma Zoom)

Konsultacja  on line - 330 zł/ 60 min. ( platforma Zoom)  

Konsultacja on line - 500 zł / 90 min. ( platforma Zoom)

Konsultacja on line - 670 zł / 120 min. ( platforma Zoom)

 

MENTORING INDYWIDUALNY DLA TERAPEUTÓW/ SUPERWIZJE INDYWIDUALNE                                400 zł/ 60 min. 

 

TERAPIA: 

Terapia SSP CORE + BALANS - 1090 zł

Terapia SSP pakiet CORE – 850 zł

Terapia SSP pakiet BALANS – 600 zł

 

Psychotraumatologia:

Psychotraumatologia- wizyta konsultacyjna  300 zł/ 60 min.

Terapia EMDR - 270  zł/ 50 min.

Terapia Brainspotting - 270 zł/ 50 min.

Terapia Somatic Experiencing - 270 zł / 50 min.

Diagnostyka zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i dorosłych - 4 - 6 wizyt po 60 min. - 1200 - 1800 zł.