Karolina Zienkiewicz

Słuch to moja pasja

Warsztaty superwizyjne dla terapeutów pracujących ze słuchem - szczegóły niebawem

 

Czym się zajmuję?

Zasady pracy gabinetu

Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

Nadwrażliwość słuchowa

Konsultacja online

Terapia

Zabawy polecane podczas terapii SSP

Aktualności

Obiektywne badania słuchu

Opublikowano:

Badania obiektywne słuchu- w tym wysokospecjalistyczne badanie tzw. speech ABR ( cABRs, cABR, ABRs).

Badanie cABR z wykorzystaniem bodźca werbalnego, pozwala obiektywnie ocenić potencjał percepcji mowy.

Ma to znaczenie np. u małych dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, niepełnosprawnościa intelektualną, autyzmem, dzieci zaopatrzonych w aparaty słuchowe i implantowanych - już od 1 roku życia.

 

Czytaj więcej...

Badanie Leonardo

Opublikowano:

Badanie LEONARDO – zapis ciągły odruchu z m. strzemiączkowego. Badanie wskazane w przypadku zaburzeń napięcia m. usznych.

Badanie należy do grupy badań obiektywnych. Badanie jest wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Czytaj więcej...

O mnie

Karolina Zienkiewicz

Nazywam się Karolina Zienkiewicz.

Słuch to moja pasja.

Pasjonuje mnie tematyka słyszenia, percepcji słuchowej, a także to, jak proces ten może się zmieniać i jak można go stymulować. Zajmuję diagnostyką i terapią zaburzeń  słuchowego. W swojej pracy z pacjentem uwzględniam różne czynniki wpływające ma percepcją słuchową w tym stan emocjonalny pacjenta.  To właśnie podejście doprowadziło mnie do psychotraumatologii. Słuch i stres/ trauma - mają wspólny mianownik. Zmiany zachodzące w percepcji słuchowej podczas stresu lub traumy mają określony mierzalny wymiar. Zniesienie stresu np. poprzez regulację stanu fizjologicznego, przepracowanie traumy mają wpływ na percepcję słuchową i funkcje poznawcze. Czasami percepcja słuchowa i jej zaburzenia, mogą wpływać na zmianę pobudzenia układu autonomicznego. Z pasją odkrywam te zależności. Z radością niosę pomoc.

 

Jestem protetykiem słuchu, technikiem badań audiologicznych, pedagogiem, neuroterapeutą, psychotraumatologiem. 

 Absolwentką studiów MBA i coachingu. 

 Specjalistką w zakresie diagnostyki audiologicznej oraz diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Terapeutka metody EEG Biofeedback I° i II°.

Odbyłam szkolenie  z metody Warnkego, metody TRT prof. Jastreboff’a, Neuroflow.

Jestem Providerem SSP ( Safe & Sound Protocol) i Focus System ILS.

Posiadam dyplom ukończenia kursu somatopsychologii BODYNAMIC Foundation Training.

Jestem szkoleniowcem i praktykiem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PPTZ (profesora Edwarda Ozimka).

Od 2019 roku przynależę do prestiżowej międzynarodowej grupy specjalistów zajmujących się zaburzeniami przetwarzania słuchowego IGAPS(International Guild of Auditory Processing Specialists).

Obecnie jestem w trakcie szkolenia z metody NARM (NeuroAffective Relational Model™), Somatic Experiencing (SE).

Jestem praktykiem metody EMDR oraz Brainspotting.