Terapia

SSP Safe and Sound Protocol

  jest interwencją słuchową mającą zredukować nadwrażliwość słuchową, poprawić przetwarzanie słuchowe, uspokoić fizjologię organizmu i wspomagać spontaniczne zaangażowanie społeczne(...).

SSP jest teoretycznym odejściem od tych metod wykorzystywanych w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, które podkreślają rolę struktur ośrodkowych w przetwarzaniu mowy.

Celem Protokołu Słuchania Terapeutycznego (SSP) jest redukcja nadwrażliwości słuchowej dzięki wykorzystaniu funkcji antymaskującej mięśni ucha środkowego, by zoptymalizować funkcję transmisyjną ucha środkowego w przetwarzaniu mowy. Protokół słuchania Terapeutycznego jest modelem ćwiczeń, który wykorzystuje zmodyfikowane komputerowo stymulacje akustyczne, by modulować pasmo częstotliwości dźwięków przesyłanych pacjentowi.

Charakterystyka częstotliwości stymulacji akustycznej jest dobierana teoretycznie na podstawie udokumentowanego pasma częstotliwości i krzywych wagowych uzyskanych za pomocą współczesnych technik wykorzystywanych do wyodrębniania głosu ludzkiego z dźwięków tła.

Podczas normalnego słuchania mowy za pośrednictwem kolejnych mechanizmów ośrodkowych, mięśnie ucha środkowego kurczą się i usztywniają łańcuch kosteczek słuchowych. Ten proces zmienia funkcję przekaźnikową ucha środkowego, usuwając w rezultacie ze środowiska akustycznego większość „maskujących” dźwięków tła o niskiej częstotliwości, dzięki czemu wyższe struktury mózgu mogą skuteczniej przetwarzać głos ludzki.

Teoria poliwagalna zakłada, iż modulacja energii akustycznej w obrębie pasma częstotliwości ludzkiego głosu angażuje i zmienia regulację neuronalną mięśni ucha środkowego, zmniejsza nadwrażliwość słuchową, stymuluje spontaniczne zaangażowanie społeczne i uspokaja organizm na poziomie fizjologicznym, zwiększając siłę oddziaływania szlaków wagalnych brzusznych na serce.

S. PORGES TEORIA POLIWAGALNA WUJ 2020

Części SSP:

Pakiet CORE – terapia zasadnicza, rekomendowany czas trwania to od 5 do 20 dni – w zależności od wieku i potrzeb pacjenta.

Pakiet BALANCE – terapia utrwalająca, kontynuacja pakietu CORE.

Pacjent przed skorzystaniem z SSP, powiniem mieć przeprowadzone badania słuchu, celem oceny możliwości skorzystania z tej formy terapeutycznej. Zasadność zastosowania SSP, warunki w jakich powinna/ będzie  przebiegać stymulacja, czas stymulacji, jest ustalana indywidualnie. Miesiąc po zakończonej terapii powinno zostać przeprowadzone badanie kontrolne.

Terapia FOCUS SYSTEM ILS

Nowoczesna metoda terapii słuchowo-motorycznej. Stymulująca proces neuroplastyczności, koordynacji ruchowej, procesy poznawcze w tym uwagę i koncentrację, stymuluje percepcję słuchową i reguluje autonomiczny układ nerwowy. Terapia jest polecana zarówno dla dzieci jak i dorosłych np. z zaburzeniami rozwoju mowy, zaburzona percepcją słuchową, zaburzeniami rozwoju motorycznego, zaburzeniami równowagi, zaburzeniami koordynacji ruchowej, a u osób dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi w tym po udarach, rehabilitacja funkcji poznawczych po Covid - 19.

Ilość sesji terapeutycznych jest ustalana po badaniu diagnostycznym. Średnio od 40 do 60 sesji + 3 sesje diagnostyczne, prowadzonych 2, 3, 4 razy w tygodniu.  Proces terapii jest objęty kontrolą diagnostyczną po 20 lub 30 sesjach oraz po zakończeniu terapii.